Bán Vàng Tự Động Giá Cao VT 123457 (x2310) - VT 6 (x2400). Ai Mua Làm Theo HD Tại Đây
------------------------
» Bán Xu Tự Động Giá Cực Sốc Sv1 (x33) - Sv2345 (x27). Ai Mua Làm Theo HD Tại Đây
------------------------
» MuaBanNick.Vn - Hệ Thống Bán Ngọc, Nick, Xu, Vàng Tự Động Giá Siêu Rẻ

NROARMYAVATARNINJA
» Like Ủng Hộ WapVip.Pro
» YOUTUBE - GROUP - FB ADMIN «
↓↓

GoPet Sự kiện đấu trường hạ giới từ 28/8 đến 8/9

Bắt đầu : 16h ngày 28/8
Kết thúc : 16h ngày 8/9
Thể lệ tham dự
Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi lại đấu trường để đăng kí thi đấu,hệ thống sẽ chia người chơi ra thành 4 nhóm,dựa trên thứ hạng hiện tại của người chơi
Cơ chế tính điểm tích lũy
- người thắng : +2 điểm
- người thua : +1 điểm
Phần thưởng cho top 150
Hạng 1
– 30 mảnh cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 20b mực xăm hiếm
– 20 bình mực xăm tốt
– 500 lông phượng hoàng
– 45 mẫu cánh vàng
– 45 mẫu cánh bạc
– 1 set trang bị mỗi loại giành cho 3 loại pet (loại trang bị c1,tổng cộng 15 món)
– 5 thiên tinh lam huyết
– 10 thiên tinh hồng huyết
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 1 ngọc ánh sáng + bóng tối 140
Hạng 2
– 25 mảnh cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 18 bình mực xăm hiếm
– 18 bình mực xăm tốt
– 480 lông phượng hoàng
– 42 mẫu cánh vàng
– 42 mẫu cánh bạc
– 1 set trang bị mỗi loại giành cho 3 loại pet,ko có giày (loại trang bị c1,tổng cộng 12 món)
– 5 thiên tinh lam huyết
– 10 thiên tinh hồng huyết
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 1 ngọc ánh sáng 140%
Hạng 3
– 22 mảnh cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 15 bình mực xăm hiếm
– 15 bình mực xăm tốt
– 450 lông phượng hoàng
– 40 mẫu cánh vàng
– 40 mẫu cánh bạc
– 1 set trang bị mỗi loại giành cho 3 loại pet,ko có giày + bao tay (loại trang bị c1,tổng cộng 9 món)
– 5 thiên tinh lam huyết
– 10 thiên tinh hồng huyết
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 1 ngọc bóng tối 140%
Hạng 4-5-6-
– 20 mảnh cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 13 bình mực xăm hiếm
– 13 bình mực xăm tốt
– 430 lông phượng hoàng
– 38 mẫu cánh vàng
– 38 mẫu cánh bạc
– 1 set trang bị mỗi loại giành cho 3 loại pet,ko có giày + bao tay + nón (loại trang bị c1,tổng cộng 6 món)
– 5 thiên tinh lam huyết
– 10 thiên tinh hồng huyết
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 1 ngọc lửa 135%
Hạng 7-8-9-10
– 18 mảnh cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 10 bình mực xăm hiếm
– 10 bình mực xăm tốt
– 400 lông phượng hoàng
– 35 mẫu cánh vàng
– 35 mẫu cánh bạc
– 1 set trang bị mỗi loại giành cho 3 loại pet,ko có giày + bao tay + nón + khiên (loại trang bị c1,tổng cộng 3 món)
– 5 thiên tinh lam huyết
– 10 thiên tinh hồng huyết
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 1 ngọc cây 130%
Hạng 11- 50
– 15 mảnh cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 10 bình mực xăm tốt
– 380 lông phượng hoàng
– 33 mẫu cánh vàng
– 33 mẫu cánh bạc
– 1 set trang bị cho pet thiên binh,ko có vũ khí
– 5 thiên tinh lam huyết
– 10 thiên tinh hồng huyết
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 1 ngọc đá 125%
Hạng 51- 100
– 15 mảnh cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 10 bình mực xăm tốt
– 380 lông phượng hoàng
– 33 mẫu cánh vàng
– 33 mẫu cánh bạc
– 1 set trang bị cho pet thiên ma,ko có vũ khí
– 5 thiên tinh lam huyết
– 10 thiên tinh hồng huyết
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 1 ngọc sấm sét 120%
Hạng 101- 150
– 15 mảnh cánh sơ cấp – hoàn mỹ
– 10 bình mực xăm tốt
– 380 lông phượng hoàng
– 33 mẫu cánh vàng
– 33 mẫu cánh bạc
– 1 set trang bị cho pet thiên sứ,ko có vũ khí
– 5 thiên tinh lam huyết
– 10 thiên tinh hồng huyết
– 1 pet thần chết lv 37 (để bán lại cho người khác ^^)
– 1 ngọc nước 100%
Hạng 151- 200
1 pet thần chết lv 37
Phần thưởng tích lũy
Phần thưởng này sẽ trao dựa trên điểm tích lũy của người chơi khi sk kết thúc 1 người chơi có thể nhận đc nhiều mức thưởng tích lũy khác nhau
Mức thưởng 5000d
3 kim cương siêu cấp : tăng 100% thành công cường hóa trang bị
3 kim cương lạ: tăng 85% thành công cường hóa trang bị
3 kim cương hiếm: tăng 70% thành công cường hóa trang bị
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
3 hoàng kim thạch : tăng 100% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
3 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
3 hắc thạch: tăng 70% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
3 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
4 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
4 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
4 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
4 Vô địch – Địa Thiết Súng
4 Bất bại – Tử Kim Ngọc
4 Bách chiến – Lam Long Tiêu
4 Vô địch – Shogen Khôi
4 Bất bại – Hắc Long Mũ
4 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
4 Vô địch – Địa Thiết Hài
4 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
4 Bách Chiến – Sát thủ hài
4 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
4 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
4 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 4500d
2 kim cương siêu cấp : tăng 100% thành công cường hóa trang bị
2 kim cương lạ: tăng 85% thành công cường hóa trang bị
2 kim cương hiếm: tăng 70% thành công cường hóa trang bị
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
2 hoàng kim thạch : tăng 100% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 hắc thạch: tăng 70% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
4 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
4 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
4 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
4 Vô địch – Địa Thiết Súng
4 Bất bại – Tử Kim Ngọc
4 Bách chiến – Lam Long Tiêu
4 Vô địch – Shogen Khôi
4 Bất bại – Hắc Long Mũ
4 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
4 Vô địch – Địa Thiết Hài
4 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
4 Bách Chiến – Sát thủ hài
4 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
4 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
4 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 4000d
1 kim cương siêu cấp : tăng 100% thành công cường hóa trang bị
2 kim cương lạ: tăng 85% thành công cường hóa trang bị
2 kim cương hiếm: tăng 70% thành công cường hóa trang bị
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
2 hoàng kim thạch : tăng 100% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 hắc thạch: tăng 70% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
4 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
4 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
4 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
4 Vô địch – Địa Thiết Súng
4 Bất bại – Tử Kim Ngọc
4 Bách chiến – Lam Long Tiêu
4 Vô địch – Shogen Khôi
4 Bất bại – Hắc Long Mũ
4 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
4 Vô địch – Địa Thiết Hài
4 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
4 Bách Chiến – Sát thủ hài
4 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
4 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
4 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 3500d
2 kim cương lạ: tăng 85% thành công cường hóa trang bị
2 kim cương hiếm: tăng 70% thành công cường hóa trang bị
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
2 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 hắc thạch: tăng 70% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
4 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
4 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
4 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
4 Vô địch – Địa Thiết Súng
4 Bất bại – Tử Kim Ngọc
4 Bách chiến – Lam Long Tiêu
4 Vô địch – Shogen Khôi
4 Bất bại – Hắc Long Mũ
4 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
4 Vô địch – Địa Thiết Hài
4 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
4 Bách Chiến – Sát thủ hài
4 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
4 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
4 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 3000d
1 kim cương lạ: tăng 85% thành công cường hóa trang bị
2 kim cương hiếm: tăng 70% thành công cường hóa trang bị
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
1 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 hắc thạch: tăng 70% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
4 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
4 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
4 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
4 Vô địch – Địa Thiết Súng
4 Bất bại – Tử Kim Ngọc
4 Bách chiến – Lam Long Tiêu
4 Vô địch – Shogen Khôi
4 Bất bại – Hắc Long Mũ
4 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
4 Vô địch – Địa Thiết Hài
4 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
4 Bách Chiến – Sát thủ hài
4 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
4 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
4 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 2500d
2 kim cương hiếm: tăng 70% thành công cường hóa trang bị
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
1 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
1 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
4 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
4 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
4 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
4 Vô địch – Địa Thiết Súng
4 Bất bại – Tử Kim Ngọc
4 Bách chiến – Lam Long Tiêu
4 Vô địch – Shogen Khôi
4 Bất bại – Hắc Long Mũ
4 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
4 Vô địch – Địa Thiết Hài
4 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
4 Bách Chiến – Sát thủ hài
4 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
4 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
4 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 2000d
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
1 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
1 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
4 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
4 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
4 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
4 Vô địch – Địa Thiết Súng
4 Bất bại – Tử Kim Ngọc
4 Bách chiến – Lam Long Tiêu
4 Vô địch – Shogen Khôi
4 Bất bại – Hắc Long Mũ
4 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
4 Vô địch – Địa Thiết Hài
4 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
4 Bách Chiến – Sát thủ hài
4 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
4 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
4 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 1000d
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
1 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
1 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
4 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
4 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
4 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
4 Vô địch – Địa Thiết Súng
4 Bất bại – Tử Kim Ngọc
4 Bách chiến – Lam Long Tiêu
4 Vô địch – Shogen Khôi
4 Bất bại – Hắc Long Mũ
4 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
4 Vô địch – Địa Thiết Hài
4 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
4 Bách Chiến – Sát thủ hài
4 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
4 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
4 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 500d
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
1 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
1 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
3 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
3 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
3 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
3 Vô địch – Địa Thiết Súng
3 Bất bại – Tử Kim Ngọc
3 Bách chiến – Lam Long Tiêu
3 Vô địch – Shogen Khôi
3 Bất bại – Hắc Long Mũ
3 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
3 Vô địch – Địa Thiết Hài
3 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
3 Bách Chiến – Sát thủ hài
3 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
3 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
3 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Mức thưởng 200d
10 kim cương : tăng 50% thành công cường hóa trang bị
1 huyết thạch: tăng 85% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
1 tử thạch: tăng 50% thành công khi cường hóa ngọc nguyên tố
2 Vô địch – Thiên Thiết Cự Phủ
2 Bất bại – Thánh Quang Kiếm
2 Bách chiến – Huyền Kim Trảo
2 Vô địch – Địa Thiết Súng
2 Bất bại – Tử Kim Ngọc
2 Bách chiến – Lam Long Tiêu
2 Vô địch – Shogen Khôi
2 Bất bại – Hắc Long Mũ
2 Bách chiến – Nhẫn Giả Mạo
2 Vô địch – Địa Thiết Hài
2 Bất Bại – Hoàng Lam Hài
2 Bách Chiến – Sát thủ hài
2 Vô Địch – Hắc Thiết thủ
2 Bất Bại – Hoàng Kim Thủ
2 Bách Chiến – Hắc ám thủ
Cách đây lâu rồi

» Bình Luận «

» MBV.WapVip.Pro - Hệ Thống Mua Bán Vàng NRO Tự Động An Toàn 100%
» MuaBanNick.Vn - Shop Mua Bán Nick, Ngọc, Xu, Bạc Tự Động Uy Tín
Khi tải File bị lỗi hoặc báo Không Thể Lưu File Quá Dài thì hãy dùng Uc Browser và Xem Hướng Dẫn
» BẠN ĐÃ XEM CHƯA?
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý